بخش سوم

 ماندن یا نماندن اروپا در برجام

 اما دارد تلاش زیاد میشود و این تصور برجامعه الغا می شود که آمریکا یک موجود مزاحم بوده! و حالا این مزاحم از برجام خارج شده و با وجود اروپایی ها و تعهد آنها به برجام ما مشکلی نخواهیم داشت و برجام خدشه دار نخواهد شد!

 این تصور بسیار اشتباه و ساده لوحانه است که یا در واقع جاهلانه یا عامدانه و خائنانه به مردم الغا می شود...

 خب اگر عمیق تر به ساختار تحریم ها نگاه کنیم متوجه می شویم اکثر تحریم ها همان طور که کارشناسان دقیق اشاره کردند به صورت یک طرفه و یک جانبه از سوی آمریکا وضع شده یعنی تحریم هایی که ما را دچار مشکل کرده تحریم های مرتبط با تحریم های بانکی و تحریم های مرتبط با تحریم های نفتی ازسوی ایالات متحده است که درواقع کشور ما را بامشکلات جدی در این حوزه ها رو به رو کرده است

 درعین حال علی رغم برخی تحریم های اروپایی ها ، اما تحریم هایشان در بوجود آمدن مشکلات و اختلالات اقتصادی درکشور آنچنان نقشی نداشته و ندارد.

 لذا خارج شدن آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریم هایی که در غالب تحریم های هسته ای تعلیق شده بود و نه لغو ، به نوعی ساختار کلی برجام را دچار مشکل خواهدکرد ، حتی اگر ما بخواهیم این واقعیتِ پلیس خوب و پلیس بد (که آمریکا یک پلیس بد هست و اروپا یک پلیس خوب و دارند نقش بازی می کنند) را در این قضیه جدی تلقی نکنیم.

 صدالبته که اروپایی ها باید هم ناراحت باشند چرا که به هرترتیب اروپایی ها بازار ایران برایشان نفع دارد و این درقالب فروش محصولات آنها دیده می شود.

 اما در هرصورت ناراحت شدن اروپا و کنار کشیدن آنها یا ماندن آنها در توافق برجام خیلی کمکی به حفظ شاکله اصلی برجام مبنی برلغوتحریم ها یا تعلیق تحریم ها ندارد ، لذا این تصوری که به جامعه وارد می شود یک تصوراشتباه و غلط اندر غلط است.

 
برجام و مسئولین


 اما راجع به رفتار و عکس العمل دولت و مجلس ما دربرابر خروج آمریکا از برجام به رغم آن که بارها گفته شده که ما سناریوهای مختلفی را برای مقابله با این خروج درنظر گرفتیم اما به واقع آنچه شاهد هستیم اینکه در رفتار مسئولین و موضع گیری هایشان نوعی عجیبی از سردرگمی را شاهد هستیم.

 همچنان هم عقب گرد را ما شاهد هستیم.

 از طرفی آقای دکتر روحانی اعلام کرده اند که ما همچنان در برجام خواهیم ماند و امیدواریم که اروپایی ها به تعهداتشان به برجام پایبند باشند. از طرفی مجلس ما که نیاز بود عالمانه این توافق را بند به بند بررسی کنند و شاهد این بودیم که در 20دقیقه برجام را به تصویب رساند و ناگهان با نمایشیِ آتش زدن پرچم آمریکا درصحن علنی مجلس و شعار دادن ابراز وجود کرد و در شورای عالی امنیت ملی هم به نوعی یک انفعال و سردرگمی را می بینیم.

 تلاش برای ایجاد چند صدایی در کشور هم ازجمله آفات شده است. زمانی که رئیس جمهور فعلی آمریکا برسرکار آمد رهبری اعلام کردند که اگر امریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم اما بنظر می رسد که گوش شنوا و عناصر فهیمی در بین مسئولینِ مؤثر و دربین روسای قوای ما وجودندارد و میبینیم سناریوهایی اجرایی میشود که باقوت ، مبتکرانه و فعالانه طراحی نشده است.

 باید به مردم گفته شود که چرا در 20دقیقه سند به این مهمی که سال ها تعهدات مهم را به کشور تحمیل می کند تصویب می شود و بالاخره هیج سازوکار اساسی برای اینکه اگر تخطی طرف مقابل از مفاد برجام و تعهدات اتفاق افتاد جلوی آن گرفته بشود و بر آن هزینه هایی که باید بشود بار بشود؟!

 امروز آنهایی که مسئول این امر بودند بایستی برای ملت ایران توضیح بدهند که این وسط چه اتفاقی افتاده و چه منافعی درمیان بوده که با مردم آنطور که باید و شاید شفاف و صادق نبودند؟؟

 درحقیقت احساس می شود که یک چند صدایی در کشور وجود دارد یعنی بر خلاف آن چیزی که در آمریکا می بینیم که بر سر موضوعات اصلی و اساسی همواره توافق و اجماع وجود دارد ، اما در ایران می بینیم که منافع حزبی ، منافع شخصی ، منافع گروهی ، منافع قبیله ای اولویت داده می شود!

  زمانی که رئیس جمهور آمریکا صحبت از پاره کردن برجام کرد رهبری صحبت از آتش زدن برجام درمقابل این اقدام کردند اما الان می بینیم که ترامپ خیلی بی شرمانه اعلام کرده که از برجام 5 خارج می شود ولی همچنان دولت مردان ما و آقای دکتر روحانی اصرار دارند که در توافق برجام خواهند ماند!!! و اینچنین با حیثیت و اعتبار کشورمان در برابر نگاه جهانیان بازی میشود.


 دیپلماسی موفق

 ما در دوره هایی از تاریخ مذاکرات هسته ای از ابتدا تاکنون موفقیت هایی داشتیم که این موفقیت ها یک رمز اساسی و مهم داشته...(ادامه دارد)

دکتر فرزاد حسینی