محمود حجتی : در تخصیص منابع خرید تضمینی گندم همواره مشکلاتی وجود دارد. پرداخت دیرهنگام از سوی بانک‌ ها و کافی نبودن منابع مالی خزانه موجب تاخیر در پرداخت به کشاورزان می شود که از این بابت عذرخواهی می‌ کنم اما تلاش خواهیم کرد که تاخیر در پرداخت‌ ها به حداقل برسد.