مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت : عملیات باروری ابرها با استفاده از یک فرورند هواپیمای سپاه و ۲ فروند هواپیمای آنتونوف روسی اجاره ای از پاییز امسال آغاز می‌شود.
 کاهش بارندگی‌ ها در سال آبی جاری ، از منفی ۵۴ درصد در اسفندماه به منفی ۲۸ درصد در پایان اردیبهشت رسید ؛ برخی این بهبود بارش‌ ها را ناشی از باروری ابرها می‌ دانند اما مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها می‌ گوید هیچ گونه عملیاتی در بهار انجام نشده و بارندگی‌ ها روندی طبیعی دارد/ایرنا