دکتر حسین آخانی / استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران

 متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌ های اخیر شرکت‌ هایی تاسیس و تعدادی از گونه‌ های خارجی مهاجم را که کاشت آن دردسر ندارد وارد کشور کرده‌ اند و حتی مشاهده شده آنها از طریق دوستانشان در این اداره و آن اداره مدعی جنگل کاری می‌ شوند.

 اخیرا دوستان من از شمال تماس گرفته و گفته‌ اند افرادی تکثیر گیاه چینی پالونیا را در شمال شروع کرده‌ اند. حتی عده‌ ای از آنها پیشنهاد کرده‌ اند برای مبارزه با سفید بالک در تهران پالونیا بکارند. عزیزان ، ایرانی که شما به ایرانی بودنش افتخار می‌ کنید ، پر است از گونه‌ های بومی. جنگل‌ های خزری ما که باقیمانده جنگل‌ های دوران سوم زمین‌ شناسی است دارای بهترین ، مقاوم ترین ، زیباترین و سازگارترین گونه‌ هاست.

 براساس اطلاع منتشر شده در سایت وزارت کشاورزی آمریکا و بسیاری از منابع معتبر علمی ، گیاه پالونیا مهاجم است. هر کسی در هر لباسی چنین گیاهی را برای کشت در شمال یا هر جای دیگر کشور توصیه می‌ کند در حالت خوش‌ بینانه ناآگاه و در حالت بدبینانه سودجو و کلاهبردار است.

 ادامه یادداشت
newspaper.hamshahri.org/id/18150