دامداران در اعتراض به افزایش قیمت نهاده‌ های دامی ، صادرات بالای یونجه و کاهش قیمت شیر تجمع کردند.