نزدیک به یک چهارم از شرکت های ژاپنی به کارمندانی نیاز دارند که بیش از ۸۰ ساعت در ماه اضافه کار انجام بدهند. ساعات اضافه ای که اغلب برای آن پولی هم پرداخت نمی شود.

 با این حال ، ساعت کار طولانی به معنی بهره وری بالا نیست. براساس شاخص بهره وری ، ژاپن دارای کمترین میزان بهره وری در میان کشورهای G_7  است.

 یک کارمند بزرگترین شرکت تبلیغاتی ژاپن یعنی شرکت دنتسو در سال ۲۰۱۵ به دنبال افسردگی ناشی از کار زیاد خودکشی کرد.

 مدیراجرایی شرکت دنستو پس از این اتفاق استعفا داد و این شرکت به دلیل استاندارهای کاری جریمه شد ، زیرا کارمندی که خودکشی کرده بود بیش از ۱۰۰ ساعتی غیرقانونی در طول ماه کار کرده بود./خبرآنلاین