محمد شفیع ملک‌ زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی :

 براساس قانون تمرکز اختیاراتی به بخش کشاورزی واگذار شد که احیای مجدد آن می‌ تواند آسیب جدی به این بخش وارد کند.

 با توجه به آنکه سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد زنجیره تأمین ، تولید و تحول در این بخش است ؛ بنابراین تمامی اختیارات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره باید بر عهده وزارت جهاد و تشکل‌ ها باشد.

 با اجرای قانون تمرکز ، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

 با توجه به آنکه احیای وزارت بازرگانی ، واردات بی‌ رویه محصولات کشاورزی و بی توجهی به تولید داخل را به همراه دارد ؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی و شعار حمایت از تولید داخل را زیر سوال می‌ برد / باشگاه خبرنگاران جوان

#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#مهندس_حجتی