رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از قاچاق یونجه به کشور کویت خبر داد و گفت : در کنار همه مشکلاتی که طی ماه های گذشته صنعت لبنیات کشور با ان مواجه بوده ، اخیرا قاچاق یونجه هم شرایط را سخت تر کرده است./ خبرانلاین