دستیابی به تسلیحات هسته‌ ای یک عنصر بازدارنده است که دشمنان یک کشور را از بیم محو شدن خودشان در یک جنگ هسته‌ ای ، از حمله به شما باز می‌ دارد.

 ایران از دشمنی عمیق آمریکا و برخی از همسایگانش آگاه است و ایران با خروج آمریکا از برجام نیز به‌ سوی ساختن بمب اتمی نخواهد رفت.

 تنها گزینه‌ باقی مانده برای حکومت ایران در دفاع از خود و کشور ، توانایی موشک های بالستیک است ؛

 موشک‌ هایی که دفاع در مقابل آنها بسیار سخت و ساختن آن در ایران بسیار ارزان است.

 کارآیی موشک‌ های بالستیک ساخت ایران را در استفاده از آن‌ ها ازسوی حوثی‌ ها علیه عربستان ببینید.

 حتی سیستم دفاع ضدموشکی پاتریوت در جلوگیری از نفوذ این موشک‌ ها شکست خورد و چند صدمیلیارد دلار سرمایه‌ گذاری عربستان برای مقابل با آنها هدر رفت ؛

 حالا تصور کنید که اگر ایران خودش از این موشک‌ ها استفاده کند ، چه خواهد شد...