http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/450/1348591/q88.jpg

روزنامه‌ هایی که پس از قرارداد ایران ایر با بوئینگ تیتر زدند ، « فرود تاریخی بوئینگ در تهران » ، « بوئینگ در آشیانه تهران » ، « پرواز بوئینگ از دیوار تحریم » و ... اکنون پس از اعلام بوئینگ مبنی بر عدم اجرای تعهداتش در قبال ایران سکوت اختیار کردند.