رییس دفتر رئیس جمهور : امیدوار هستیم با تشکیل وزارت بازرگانی ، مسکن ، صنعت ، راه و سازمان جوانان که مستقل می‌ شود بتوانیم تحولی به وجود بیاوریم و طبیعی است که ما چهره‌ های جدید را به کابینه خواهیم داشت و امیدوارم چهره‌ های جوانتری باشند که بتوانند با انرژی بیشتری کار کنند

#لغو_قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#قانون_تمرکز
#وزارت_واردات
#دولت_واردات