⁉️ در سوء نیت برخی دولتهای استعماری و  استکباری غربی شکی نیست. اینکه تلاش می‌ کنند از ابزارهای بشر دوستانه و بهره ببرند تا به کشورهای کمتر توسعه و ایران یافته ضربه بزنند و اهداف شوم خود را عملی کنند را می پذیریم. شواهد این مسئله هم کم نیست ولی کسانی که با واکسیناسیون عمومی از محل تولید داخلی مخالفت می‌ کنند دست به اقدامی خطرناک و غیر قابل جبرانی می‌ زنند که عاقبت تا سال‌ ها گریبان مردم کشور را رها نخواهد کرد! آیا حاضرید کتباً مسئولیت آن اتفاق ها را گردن بگیرید؟!

‼️نزدن واکسن سبب مرگ ۳۵ کودک اروپایی در اثر ابتلا به سرخک. متاسفانه شایعات ضد واکسن در جهان در حال ایجاد فاجعه برای سلامت کشورهاست قبلا گزارشی از شیوع بیماری های عفونی به دلیل امتناع برخی خانواده ها از زدن واکسن یا نگرانی های ایجاد شده توسط برخی اخبار غیر موثق در ایجاد ترس و هراس در خانواده ها از امریکا و ایتالیا و چند کشور دیگر منتشر شده بود حال با گزارش مرگ ۳۵ کودک در اروپا در اثر ممانعت واکسن زدن سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد خطر بازگشت و کشتار بیماری های عفونی وجود دارد. این هشداری جدی است به کسانی که بدون آگاهی و تخصص با انتشار شایعات بر علیه واکسن امنیت و سلامت کشورها را دچار مخاطره می کنند.

 https://goo.gl/jHGgDM

#واکسیناسیون
#واکسن_تولید_ملی
#نه_به_جهل
#نه_به_واردات_واکسن