‼️ چندی پیش در کانال مصطفی تاج زاده مطلبی علیه سیاست #خودکفایی کشور بازنشر شد. این مطلب به قلم یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شده بود. چکیده مطلب ایشان در دو جمله زیر خلاصه میشود :

  اگر به هیچ کس وابسته نباشیم و دیگران هم به ما وابسته نباشند همگی برای حذف شدن مان توافق دارند. بنابراین خودکفایی قدرت و استقلال ما را افزایش نمی‌ دهد بلکه کاهش می‌ دهد.

  نگارنده متن فوق ، شاید چند جمله زیر را نمی داند :

1️⃣ #استقلال هم مانند سایر چشم اندازهای #راهبردی دو سطح بقاء و کمال دارد که این چشم اندازها در طول یکدیگرند نه ۲ مسیر متمایز از هم.

2️⃣ بدون شک وابسته کردن کشورهای دیگر یک هدف کاملتر از هدف بقایی خودکفایی است ؛ اما در افق دورتر میسر می‌ شود.

3️⃣ اساساً وابسته کردن کشورها زمانی محقق می شود که ج. ا. ایران در تأمین #کالاهای حیاتی آن کشور بازیگر اصلی باشد ؛ کشور زمانی به این نقطه می‌ رسد که ابتدا شریان های حیاتی خود را از دست بیگانه خارج کند.

  پس خودکفایی نه تنها با وابسته کردن کشورهای دیگر مغایر نیست ، بلکه مقدمات آن است.

✔️ بنابراین پیشنهاد می‌ شود ، دوستداران وابسته کردن کشورهای دیگر تمرکز خود را در تقویت نظام تجاری کشور برای تقویت تولید داخل و وابسته کردن کشورهای دیگر در تأمین نیازهای حیاتی خود بسیج کنند.

#دوگانه_انگاری_باطل

  پ ن : آنچه در قانون اساسی و سیاست‌ های کلی کشور به اسم خودکفایی مطرح شده اولا به معنای تولید همه کالاهای مصرفی و ثانیاً به معنای قطع روابط تجاری با سایر کشورها نیست. بلکه منظور تولید در حد کفاف آن دسته از کالاهایی است که نبودن آنها در بازار داخلی ، کیان نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته و طمع دشمن را بر می انگیزد.