معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی :

 برخی دلالان زعفران را تا کیلویی ۶۰۰ هزار تومان زیر قیمت واقعی از کشاورزان می‌ خریدند که وزارتخانه وارد عمل شد و طبق اجازه‌ ای که قانون داده ، خرید توافقی حمایتی را آغاز کرد.

 اشتغال‌ زایی در زعفران بالا است و سالانه ۱۱۰ هزار هکتار زیر کشت زعفران می‌ رود که هر سال رقمی به ۳ تا ۴ هزار هکتار به آن اضافه می‌ شود و متوسط برداشت بین ۴ تا ۴۱ کیلوگرم در هکتار است.