اسماعیل اسفندیاری پور ، مجری طرح گندم :

 براساس آخرین آمارها ، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود ۴ هزار میلیارد تومان خریداری شده است.

 ۵۰ درصد مطالبات گندمگاران پس از تحویل به مراکز خرید و ورود به سامانه پرداخت و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز می شود.

 میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ناشی از وجود دلالان ، نگه داری بخشی از گندم تولیدی جهت خود مصرفی نزد کشاورزان و امید تولیدکنندگان به تغییر قیمت ها و تعلل در تحویل به مراکز خرید تا حدودی کاهش یافته است.

 با توجه به ذات کشاورزی و اثر پذیری آن از شرایط اقلیمی ، می توان گفت  که طوفان و سرمای اخیر در برخی از مناطق تولید اثرات منفی به جا گذاشته است.

#خودکفایی
#استقلال
#خرید_تضمینی
#گندم