مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به اینكه ۳۰ درصد از شبكه آبرسانی در شهرهای استان فرسوده است گفت : نوسازی این شبكه های فرسوده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

منبع : ایرنا

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#آب_هست_اما_ول_است