ترامپ تابوی حمایت گرایی در اقتصاد جهان را شکست! آمریکایی بخر - آمریکایی استخدام کن !

 کسانی که این روزها اخبار اقتصادی دنیا را دنبال می کنند ، احتمالا واژه « protectionism » یا « حمایت گرایی » را درباره اقدامات ترامپ شنیده‌ اند. حمایت‌ گرایی به مفهوم در نظر گرفتن امتیازات خاص به نفع تولیدکننده داخلی ، تا همین یکی دو سال پیش یک نوع « تابو » در نظام سرمایه‌ داری جهانی بود ، چرا که طبق اصول اساسی تجارت جهانی حمایت‌ گرایی و دادن مزیت رقابتی به محصولات داخلی از سوی یک کشور عضو ، به ضرر سایر رقبا ، یک تخلف بزرگ و نقض عهد محسوب می شود.

 و این تابویی است که ترامپ در ماه‌ های اخیر به صراحت و روشنی شکسته است و اعمال نظام تعرفه‌ ای تا ۲۵ درصد بر کالاهای چینی و اروپایی و کانادایی در قاموس تجارت جهانی یک تخلف بزرگ است.. مقصود نهایی ترامپ این است که با وضع تعرفه‌ های چشمگیر ، قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در خارج از خاک آمریکا را برای مصرف در بازار آمریکا بالا ببرد و احتمالا در آینده نزدیک  با اقدامات تکمیلی ، قاعده‌ ی به صرفه بودن تولید در خاک چین و مکزیک و ویتنام و... را برای برندهای آمریکایی که سال‌ هاست دیگر در خاک آمریکا تولید نمی شوند ، تغییر دهد تا بخش زیادی از این برندها را به برگرداندن خط تولید خود به خاک امریکا وادار نماید.

#حمایت_از_کالای_ایرانی
#اقتصاد_مقاومتی