http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/677/2028828/c98.jpg

کارشناسان معتقدند سوزاندن کاه و کلش بعد از برداشت محصول ، ریز موجودات زنده خاک از جمله انواع باکتری ، قارچ ، جلبک و گلسنگ و همچنین مواد آلی خاک را نابود و مواد مغذی زمین را از بین برده و آلودگی محیط زیست را نیز در پی دارد.

 آتش زدن کاه و کلش باور غلط و زیان‌ باری است که میزان نفوذپذیری خاک را کاهش می‌ دهد ، مواد آلی خاک را از بین می‌ برد ، میزان فرسایش آبی و بادی را افزایش می‌ دهد. این سنت غلط علاوه بر خسارت جبران‌ ناپذیری که بر خاک دارد کیفیت و عملکرد محصول را در سال آینده کاهش می‌ دهد. 

 جالب است بدانید آتش زدن کاه و کلش کشاورزی جرم بوده و طبق مواد قانونی ۲۲ و ۳۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با مجرمین برخورد می شود. البته لزوم بازنگری در اینگونه قوانین ضروری به نظر می‌ رسد زیرا اصولاً قانونی که طیف گسترده‌ ای از جامعه از منظر آن متخلف باشند نمی‌ تواند قانون مناسب و مفیدی تلقی شود‌.

#فرسایش_خاک