مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در جمع مدیران و محققین و كارشناسان جهاد كشاورزی گیلان :

 بیش از ۲۰۰ هزار هکتار إز اراضی شالیزاری گیلان بعد از برداشت برنج نزدیک به ۸ ماه در سال به حال خود رها می شود که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این اراضی را به کشت محصولات اساسی مثل دانه های روغنی اختصاص داد.

 به منظور افزایش درآمد كشاورزان ، كشت گلرنگ در اراضی كم بازده باید در دستور كار قرار گیرد.