محققان عرب یک فرمول دارویی جدید از شیر و ادرار شتر برای درمان لوسمی ، (یک نوع سرطان خون) را توسعه داده اند.

  این آزمایش ها در دانشگاه شارجه مستقر در امارات متحده عربی آغاز شده و در موسسه سرطان عراق در بغداد تکمیل شده است. این دارو جدید در اداره اختراعات انگلستان ثبت شده است.

  محققان این دارو جدید را بر روی موش آزمایشگاهی آزمایش کردند و تزریق آن را به مدت شش ماه انجام دادند. آن‌ها متوجه شدند که این موش های آزمایشگاهی هنوز زنده هستند و رفتار آن‌ ها مانند موش های سالم طبیعی است.

  داروی جدید حاوی "سلول های هوشمندی" است که بدون ایجاد هر گونه عوارض جانبی ، به مواد سمی در سلول های سرطانی یورش می برد و آنها را از بین می برد.

  همچنین هر بار که نمونه شیر و ادرار شتر مورد بررسی قرار دادند مشاهده کردند سیستم ایمنی شتر خود را جوان و نوسازی کرده است. این امر موجب شده این حیوان قوی ترین سیستم ایمنی را داشته باشد.

  در آینده قرار است آزمایش های انسانی آن وارد فاز عملیاتی شود.

 universityworldnews
 timesofindia

#دام_راهبردی
#پرورش_شتر