http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2192539/w70.jpg

رهبری سال ۹۴ در جلسه‌ ای با هیئت دولت ابراز داشتند : " چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌ زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا. صنایع. صنایع سنگین. معادن و بازرگانی ."در جای دیگری از جلسه جمله دیگری بیان داشتند : "یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر "معلوم" نشد که چرا این کار انجام گرفت ، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است. "

 این جملات رهبری که فقط نشان دهنده "یک ابهام کارشناسی" ایشان از ادغام‌ های صورت گرفته بود ، موجب شد تا رویای بازگشت به دوران سلطنت بر فضای بازار کشور و واردات بی‌ رویه به وسیله یک "وزارت بازرگانی" برای برخی جان بگیرد.

 تا همین اواخر جریانی در دولت یازدهم تلاش کرد تا با ارائه چند باره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس #قانون تمرکز را لغو کرده و وزارت بازرگانی را دوباره شکل دهد. اما با مخالفت جدی مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون‌ های تخصصی مجلس مواجه شد و در نهایت با رای گیری در صحن کلیات این لایحه رد شد.

 حالا با گذشت چند روز از رای گیری و رد این لایحه در مجلس ، سندی منتشر شد که نشان می‌ داد رهبری نظری مخالف یا موافق با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد و مشورت در این امر را به کارشناسان "امین و خبیر" سپرده است.

‼️ #پی‌ نوشت : اگر برخی مسئولین محترم انقدر جدی نگران دغدغه‌ های رهبری در حوزه اقتصادی هستند به دیگر سخنان ایشان هم نیم نگاهی بیاندازند که از قضا هیچ شک و ابهامی در آن ها نیست!

 پیوست : نامه دفتر رهبری و نظر ایشان در خصوص تفکیک وزارت صمت

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#قانون_تمرکز
#مهندس_حجتی
#محمد_شریعتمداری