محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دست جوان بلوچ را به خاطر همت و پشتکارش بوسید.

 این جوان بلوچ اهل سراوان که نخستین پرورش دهنده #کبک در سیستان و بلوچستان است از مشکلات خود در اجرای این طرح با وزیر جهاد کشاورزی سخن می گوید که چگونه توانسته این طرح را به بهره‌برداری برساند.

 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم به خاطر عذرخواهی از مشکلات پیش روی وی و تشکر از همت و تلاش های او دست این جوان با غیرت سیستانی و بلوچستان را بوسید.

 محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی طی سفر یك روزه به سیستان و بلوچستان از طرح های مختلف كشاورزی در شهرستان های خاش ، سراوان و ایرانشهر بازدید كرد.