معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت : طرحهای اشتغال روستایی تا ۵۰ میلیون تومان ، برای دریافت تسهیلات نیاز به آورده اولیه ندارد.

 رضوی ادامه داد : به طور متوسط برای ایجاد هر یک شغل ۴۶ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است. نرخ سود بانکی برای مناطق محروم ۴ ، مناطق روستایی ۶ و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۸ درصد تعیین شده است.

 ارائه دهنده طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی بالای ۱۰۰ میلیون تومان باید حداقل ۲۰ درصد مبلغ تسهیلات ، آورده اولیه داشته باشد افزود : شرکت های دانش بنیان از ۵ درصد معافیت آورده اولیه برخوردار هستند و باید حداقل ۱۵ درصد مبلغ تسهیلات آورده اولیه داشته باشند. همچنین برای شرکت های دانش بنیانی که سهامداری از فرزندان روستایی دارای مدرک کارشناسی داشته باشند یک درصد نرخ کارمزد بانکی کمتر می شود.

 تمامی طرحها در مناطق محروم ۱۰ سال و در روستاها ۵ سال از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می شوند.

‼️ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با گلایه از رفتار کارکنان برخی بانکها در شهرستان ها با متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی گفت : بخشدارها ، دهیارها و روستائیان در صورت مشاهده برخورد نامناسب با شماره ۶۶۴۶۳۳۲۷ تماس بگیرند.

 در صورت تماس با شماره فوق و شکایت از بانکها صوت مکالمه خودتان را ضبط کرده و در اختیار واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف قرار بدهید تا ان را بدون دخل و تصرف منعکس منتشر کنیم!