ماجرای #انتقال آب به کویت تنها یکی از ده‌ ها مورد سوء تدبیر و سوء مدیریت در حوزه منابع آبی است که از سوی #وزارت نیرو روی می‌ دهد!

 صرف نظر از اجرایی شدن یا نشدن این طرح جنجالی انتقال آب به کویت که هنوز جز تکذیب‌ های معمول مسئولین وزارت نیرو ، هیچ مدرک معتبر و قانع کننده‌ ای به افکار عمومی ارائه نمی‌ شود ، این سوال جای پرسش دارد که دقیقاً چرا جزئیات طرح‌ های مرتبط با آب از جمله نحوه متن قراردادها ، مناقصه‌ ها ، تامین منابع مالی و جزئیات فنی و کارشناسی طرح‌ ها در اختیار عمومی مردم قرار نمی‌ گیرد؟!

‼️ یکی از دلائل #مشکلات آبی کشور نتیجه #بحران مدیریت آب و عدم شفافیت متولی آب در بسیاری از امور است. برای مثال یکی از اساتید دانشگاه تهران در دوران تحصیل نگارنده این متن اشاره داشت : " در دوران کارشناسی ارشد ؛ بارها به شکل مستند بی‌ فایده بودن ساخت سد شهید مدنی روی رودخانه تلخه رود را به مسئولین وزارت نیرو گوشزد کردم اما آنها با وجود علم به این مسئله فرایند ساخت سد را خاتمه ندادند و اینک شاهد تبدیل شدن مخزن سد به یک زمین فوتبال هستیم!". شاید اگر بررسی‌های پیش از ساخت این سد در اختیار همه دانشگاهیان و عموم مردم قرار می‌ گرفت ، الان شاهد اتلاف منابع عظیم مالی نبودیم!

‼️مورد دیگری که شاید بارها همه شنیده باشیم سد گتوند است که اینبار همه از دوست و دشمن می دانستند گنبدهای نمکی در کنار سد وجود دارد ولی باز هم سد به هر ترتیبی ساخته شد! و امروز می‌بینیم گتوند دریاچه نمک شده!

‼️#عدم شفافیت در ارائه اطلاعات دقیق انتقال آب سد و بخش کشاورزی به شهرهای بزرگ هم از جمله موارد عدم شفافیت متولی آب در ایران است!

 موارد اینچنینی از شماره خارج است ولی شاید مسئله #انتقال آب به کویت و #شفافیت قرارداد با این کشور بتواند شروع خوبی برای وزارت نیرو باشد!

#بحران_مدیریت_آب
#شفافیت_اطلاعات