http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/731/2192539/w77.jpg

در حالی قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵ میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است.

#سازمان_حمایت_از_وارد_کننده
#سازمان_تعطیلات_حکومتی