رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار :

 حواله‌ها را بندر به ما و پشتیبانی امور دام می‌دهد اما کامیون‌‌داران همکاری نمی‌کنند و ما مجبور هستیم برای سیر کردن مرغ‌ها غذای دام را از همدیگر قرض کنیم ، با این وضع مرغ‌ها گرسنه می‌مانند و تلف خواهند شد.

#شبکه_توزیع_فاسد